A A A

Konkurs ofert na dzierżawę Centrum Wypoczynkowego "Wieżyca"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO STOCZNI GDYNIA S.A.
  • icoogloszeniecww.pdf, OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO STOCZNI GDYNIA S.A.
  • icoregkoncww.pdf, Regulamin konkursu pisemnego na wydzierżawienie części ośrodka wypoczynkowego Stoczni Gdynia S.A. zorganizowanego jako Centrum Wypoczynkowe ,,Wieżyca''
  • icoumowadziercww.pdf, Wzór umowy dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego Stoczni Gdynia S.A.