A A A

Kontakt


Bud-Bank Leasing Sp. z o.o.

ul. Twarda 44
00-831 Warszawa

tel. 022 581 46 62
fax 022 581 46 91

biuro@bbl.com.pl
NIP 525-15-80-026, REGON: 012434657, Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000027836, Kapitał Zakładowy (wpłacony): 500 000,00 zł