A A A

O firmie


Spółka została powołana do życia w 1997 roku w celu świadczenia usług leasingowych, których przedmiotem były środki transportu, maszyny oraz nieruchomości. Świadczone usługi były skierowane do klientów prowadzących działalność na terytorium Polski.


W chwili obecnej Spółka prowadzi postępowanie kompensacyjne zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego dla Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. oraz dla Stoczni Gdynia S.A.