A A A

Regulamin


3 procedura – maj 2010
2 procedura - Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Przetargów na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w Szczecinie, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).